beauty Ballance

beautyBallance – za vidno smanjenje obima usljed zatezanja tkiva i oblikovanja kontura cijelog tijela. Koristite beautyBallance programe za: • Tretman poslije upotrebe beautyShape • Smanjenje obima • Razgradnju masnoće • […]

Ozonska Terapija (Sauna)

Ozonska/kiseonična sauna je parna kabina izrađena od materijala otpornog na ozon sa dovodnim otvorom za ozonizovani medicinski kiseonik. Klijent sjedi unutra, dok mu glava ostaje izvan kabine, zato što se […]

TPM Metoda

TPM metod se sastoji iz 2 dijela koji se razlikuju, od aktivne i pasivne faze. Pod aktivnom fazom podrazumijevamo terapiju pokreta namijenjenu specijalno za dijelove Vašeg tijela koje želite promijeniti. […]

Sun is Life

Osnovno kod solarijuma je da kao sunce pomaže koži da aktivira vitamin D. Stvaranje ovog vitamina je reakcija kože na „napad“ UV zračenja. Osunčana koža je najbolja zaštita od sunca. […]